Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Kristian Boesen

Kristian Boesen er startet hos os 1. maj som led i den kliniske basisuddannelse (tidl. turnus). Kristian er ansat i klinikken frem til udgangen af oktober. Tag godt imod ham!

Maria Kusk

Maria Kusk er startet i klinikken 1. september. Hun skal være hos os det næste år som led i allersidste del af sin speciallægeuddannelse.
Tag godt imod hende!