Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Michael Eiersø

Startede i klinikken 1. august og skal være hos os i 6 måneder som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Cecilie Nørregaard Albertsen

Startede i klinikken 1. oktober og skal i første omgang være hos os i 6 måneder, men skal en årrække fremover være tilknyttet klinikken som led i sin speciallægeuddannelse.

Tag godt imod Oliver, Michael og Cecilie.