Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Maria Kusk

Maria Kusk er startet i klinikken 1. september. Hun skal være hos os det næste år som led i allersidste del af sin speciallægeuddannelse.
Tag godt imod hende!

Jasmin Lukosewitz

Jasmin er startet i klinikken d. 1. november og skal være hos os det næste halve år som led i sin kliniske basisuddannelse (KBU). Tag godt imod hende!

Amanda Andersen

Amanda er startet i klinikken d. 1. november og skal være hos os det næste halve år som led i sin speciallægeuddannelse i almen medicin. Tag godt imod hende!

Nathalie Löwenmark Jakobsen

Nathalie er startet i klinikken d. 1. april og skal være hos os som led i sin kliniske basisuddannelse (KBU). Tag godt imod hende!