Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Maria Kusk

Maria Kusk er startet i klinikken 1. september. Hun skal være hos os det næste år som led i allersidste del af sin speciallægeuddannelse.
Tag godt imod hende!

Nathalie Löwenmark Jakobsen

Nathalie er startet i klinikken d. 1. april og skal være hos os som led i sin kliniske basisuddannelse (KBU). Tag godt imod hende!

Eva Rosendahl

Velkommen til Eva, som er startet 1. maj og skal være hos os i et halvt år som led i sin speciallægeuddannelse i almen medicin. Tag godt imod hende!