Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Oliver Overgaard

Startede i klinikken 1. juni og skal være hos os i 6 måneder som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Michael Eiersø

Startede i klinikken 1. august og skal være hos os i 6 måneder som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Tag godt imod Oliver og Michael!