Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Pernille Saltbæk

Startede i klinikken 1. oktober 2021 i introduktionsstilling i almen medicin. Pernille skal være hos os indtil udgangen af maj.

Jakob Tingsgaard

Startede i klinikken 1. december 2021 i klinisk basisuddannelsesstilling. Jakob skal være hos os indtil udgangen af maj.

Tag godt imod Pernille og Jakob!