Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Olga Konstanciak

Olga er startet i klinikken 1. oktober 2023 og skal være ansat det kommende år som sidste del af sin speciallægeuddannelse.

Cecilie Nørregaard Albertsen

Cecilie er i øjeblikket i gang med hospitalsdelen af sin speciallægeuddannelse og er i den periode tilbage i klinikken 1 gang om måneden.

Caroline Krag

Caroline er startet i klinikken 1. marts og skal være i klinikken i 6 måneder. Hun er ansat i KBU-stilling som er led i den lægelige videreuddannelse.