Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af yngre læger inden for specialet almen medicin. De yngre læger er en integreret del af vores hverdag, og arbejder under supervision af de seniorer læger.

Eva Rosendahl

Velkommen til Eva, som er startet 1. maj og skal være hos os i et halvt år som led i sin speciallægeuddannelse i almen medicin. Tag godt imod hende!