OBS!

Nye forholdsregler i forbindelse med udbrud af coronavirus:

Lægehuset har åbent som normalt, men undgå fremmøde uden aftale, hvadenten det drejer sig om tidsbestilling eller receptfornyelse. Desuden beder vi om, at højst en pårørende ledsager dig.

Når problemstillingen tillader det, vil vi grundet fortsat smitterisiko forsøge at afholde telefonkonsultatiioner eller videokonsultationer. Begge dele efter forudgående aftale.

Ved fremmøde i klinikken er det obligatorisk at bære mundbind.

Hvis du har feber og/eller et eller flere af følgende symptomer: hoste, halssmerter, snue/nysen eller diare skal du ved behov for lægehjælp kontakte klinikken telefonisk.

Vi håber på alles forståelse.

Mvh
Lægerne i Nordhuset

Velkommen

til Lægerne i Nordhuset

Vi er et lægehus, hvor vi – med patienten i centrum – har fokus på rammen for almen praksis, ledelse, IT, innovation, uddannelse, kompetence- og kvalitetsudvikling, gode fysiske rammer, brede behandlings- og undersøgelsesmuligheder samt effektivitet.

Pneumokokvaccination!

Der er fra april 2020 indført et nyt vaccinationsprogram med vaccinen Pneumovax. Vaccinen giver beskyttelse mod de mest sygdomsfremkaldende pneumokokker, som forårsager lungebetændelse, blodforgiftning og meningitis.

I første omgang vaccineres følgende grupper:

  • Ældre over 65.
  • Personer i alle aldre, som har alvorlig kronisk sygdom, dvs. sygdomme eller behandling af en sygdom, der medfører svækket immunforsvar, kræftsygdomme, tidligere organtransplantation, tidligere stamcelletransplanterede, tidligere større kraniekirurgi med mulighed for lækage af cerebrospinalvæske, cochlear implantation og manglende milt.

Kontakt klinikken for nærmere information og tidsbestilling.

Pneumokokvaccinen kan nu igen fremskaffes, og tilbuddet gælder foreløbigt til udgangen af marts. Vaccinen kan gives uafhængigt af coronavaccine. Det er vigtigt, at man ringer og bestiller tid, da vi ikke har vaccinen på lager.

Influenzavaccination 2020

Vi begynder at vaccinere mod influenza fra 1/10. Vaccinen er som altid gratis, hvis man tilhører en risikogruppe. Der er i øjeblikket store vanskeligheder med levering af influenzavacciner fra Seruminstituttet, hvorfor man kan komme ud for, at vi må udskyde planlagte vaccinationer. Vi beder om, at man undgår at booke tid via selvbetjening til influenzavaccination.

Husk sundhedskortet hver gang du går til lægen

Husk at medbringe dit sundhedskort hver gang du besøger klinikken – dit sundhedskort skal du opfatte som dit betalingskort overfor sygesikringen.