Profil

Lægerne i Nordhuset er et moderne lægehus med praktiserende læger, hjælpepersonale, uddannelseslæger og studerende. Vi er et lægehus, hvor vi – med patienten i centrum – har fokus på rammen for almen praksis, ledelse, IT, innovation, uddannelse, kompetence- og kvalitetsudvikling, gode fysiske rammer, brede behandlings- og undersøgelses muligheder samt effektivitet. Vi tilstræber at sikre den bedst mulige, individuelle patientbehandling inden for den økonomiske ramme.

Vi står for:

  • Høj, fælles faglighed, kvalitet, fleksibilitet og professionalisme.
  • Troværdighed, respekt, medmenneskelighed, lydhørhed, tolerance og tillid.
  • Arbejdsglæde, engagement, fordybelse og kreativitet.
  • Udvikling, dynamik og omstillingsparathed.
  • Et attraktivt, trygt og åbent læringsmiljø for alle.