Tidsbestilling

Tidsbestilling foregår ved kontakt til sekretariatet kl. 9-12 og kl. 13-14 – eller via ”selvbetjening”. Ved behov for tid til attester eller 1. graviditetsundersøgelse skal sekretariatet altid kontaktes.

Ved tidsbestilling til børn via ”selvbetjening”, skal barnet oprettes selvstændigt i e-portalen.

Ved akut opstået sygdom kontaktes klinikken telefonisk kl. 8-12 med henblik på vurdering.

Der er afsat 10 minutter per konsultation. Som udgangspunkt behandles én problemstilling – evt. flere – men kun hvis tiden tillader det.

Såfremt man er forhindret i at møde til aftalt konsultation, bedes klinikken kontaktes – og gerne dagen før.