Gravide

Når graviditet konstateres kontaktes klinikken hurtigst muligt med henblik på tid til 1. graviditetsundersøgelse. Sidste menstruations første dag og tidspunktet for 1. positive graviditetstest skal oplyses.

1. graviditetsundersøgelse:
Foretages i graviditetsuge 8-10 og inkluderer blodprøvetagning.

2. graviditetsundersøgelse:
Foretages i graviditetsuge 25.

3. graviditetsundersøgelse:
Foretages i graviditetsuge 32.

Efterfødselsundersøgelse:
Foretages ca. 8 uger efter fødsel.

Der skal medbringes urinprøve til samtlige graviditetsundersøgelser.

Er graviditeten uønsket kontaktes klinikken hurtigst muligt.

Gravide tilbydes gratis influenzavaccination efter 12. uge.
Lider den gravide af kroniske sygdomme tilbydes gratis influenzavaccination også før 12. uge.

www.sundhedsstyrelsen.dk