Gravide

Når graviditet konstateres kontaktes klinikken hurtigst muligt med henblik på tid til 1. graviditetsundersøgelse. Sidste menstruations første dag og tidspunktet for 1. positive graviditetstest skal oplyses.

1. graviditetsundersøgelse:
Foretages i graviditetsuge 8-10 og inkluderer blodprøvetagning.

2. graviditetsundersøgelse:
Foretages i graviditetsuge 25.

3. graviditetsundersøgelse:
Foretages i graviditetsuge 32.

Efterfødselsundersøgelse:
Foretages ca. 8 uger efter fødsel.

Der skal medbringes urinprøve til samtlige graviditetsundersøgelser.

Er graviditeten uønsket kontaktes klinikken hurtigst muligt.

Gravide anbefales influenzavaccination i 2. og 3. trimester, såfremt denne del af graviditeten er sammenfaldende med influenzasæsonen.

Gravide tilbydes ved lægeundersøgelse i uge 32 vaccination mod kighoste mhp at beskytte den nyfødte frem til børnevaccinationsprogrammet går i gang fra 3 månedersalderen.

www.sundhedsstyrelsen.dk