Henvisninger

Henvisninger til behandling eller udredning andet steds udfærdiges kun ved forudgående konsultation. Dette gælder også ved ønske om brug af sundhedsforsikringer eller lignende.

Henvises der til behandling hos praktiserende speciallæge eller fysioterapeut, psykolog eller fodterapeut skal patienterne selv bestille tid det pågældende sted.

Henvises der til behandling på et hospital vil man – i løbet af 2 uger – blive indkaldt via E-boks eller per brev.